freelancer
OKVIP IO
0.0/5 (0 Feedback)
Member since March 13, 2024
Profile health 60%

vcvc

Công ty OKVIP là nền tảng bán lẻ đa ngành nghề số 1 Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận.
Với chiến lược omni-channel, Công ty vận hành mạng lưới hàng ngàn cửa hàng trên toàn quốc song song với việc tận dụng hiểu biết sâu rộng về khách hàng thông qua nền tảng dữ liệu lớn, năng lực chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ bán lẻ được xây dựng nội bộ và liên tục đổi mới công nghệ nhằm tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội và thống nhất ở mọi kênh cũng như nâng cao sự gắn kết của người tiêu dùng với các thương hiệu của MWG.
Tên thương hiệu: OKVIP
Địa chỉ: 191 P. An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Phone: 0946957962
#okvip #okvipio #lienminhokvip #tapdoanokvip
Social:

https://trove.nla.gov.au/userProfile/user/user:public:okvipio/about
https://gallery6islamabad.com/members/okvipio/
https://www.wvhired.com/profiles/4401250-okvip-io
https://postgresconf.org/users/okvip-io
https://defol.io/jmind-pama

0

Ongoing projects

0

Completed projects

0

Cancelled projects

0

Ongoing services

0

Completed services

0

Cancelled services

$0

Total earnings

* Click the button to send an offer

Send offer